Download E-books Fallet Sigrid Gillner PDF

By Eva F. Dahlgren

Eva F Dahlgren hade två förebilder lower than sin uppväxt, sin farfar och Sigrid Gillner - hans väninna från matlaget i 20-talets Uppsala. Om sin farfar utgav hon 2002 den kritikerrosade boken Farfar var rasbiolog, där hon gjorde upp med hans förflutna.

I Fallet Sigrid Gillner försöker hon förstå hur en ledande socialdemokrat kunde attraheras av nazismen. until eventually grund för boken ligger även denna gång brev och dagböcker.

Sigrid Gillner, (1891-1975), var en av arbetarrörelsens pionjärer. Hon kom in i styrelsen för socialdemokratiska kvinnoförbundet och satt i Socialistinternationalens kvinnoexekutiv och avancerade until riksdagen. Hon brann för demokratin. males som idealist kom hon att bli fruktansvärt besviken. Hon ansåg att riksdagsledamöterna bara var intresserade av att skaffa sig egna fördelar. Rätt partibok gav fint jobb. Och nya välavlönade yrken, som partiombudsmän, uppstod. En av hennes närmaste vänner förskingrade kvinnodistriktets partikassa. När Sigrid uppmärksammade detta förklarade in line with Albin Hansson att detta måste tystas ner. Sigrid som fostrats until eventually sträng moralist genom sin uppväxt i det religiösa Jönköping stod inte ut utan lämnade riksdagen 1935. Liksom alla andra politiska uppdrag.

Från att tidigare ha hållit brandtal mot nazismen, börjar hon nu fundera på om inte Hitlers demokrati var den rätta. Han predikade idealism och provide, och framförallt att eliten skulle bestämma. Detta var den sanna demokratin, den "germanska demokratin", hävdade Hitler. Sigrid började propagera för allt hon tyckte var bra med nazismen, males fördömde däremot hela tiden antisemitismen. Detta var naturligtvis omöjligt. Hon stämplades som nazist och kallas i pressen hädanefter "Fallet Sigrid Gillner" efter sitt avfall.

Fallet Sigrid Gillner är ett unikt tidsdokument och ett fascinerande kvinnoöde. Boken handlar om hur drömmarna leder vilse. Och om hur varje dröm också innebär en mardröm. Samtidigt som Sigrid Gillner och många andra intellektuella i Sverige lever i en dröm om hur härlig och ideell nazismen är, så får judar och andra uppleva mardrömmen.

Boken är lika mycket en berättelse om kärleken. Om äktenskapet med Sven, som fortsätter sin kommunalpolitiska karriär inom s, males som utåt måste ta avstånd från Sigrid. Genom deras brevväxling får guy följa hur de hatar varandra, males ändå älskar. De kan inte skiljas.

Sigrid vaknar until slut. males för despatched. Hon blir aldrig kvitt nazi-stämpeln och blir lower than resten av sitt liv bojkottad av a-pressen. Hon försörjer sig och får upprättelse som radio- och tv-krönikor i högertidningar. males psykiskt hämtar hon sig aldrig. Hon drabbas av panikångest och lämnar inte tomten på 30 år.

Marked as retail on unique obtain source.

Show description

Read or Download Fallet Sigrid Gillner PDF

Similar Biography books

Memoirs of a Dutiful Daughter (Perennial Classics)

A very good autobiography by means of one of many nice literary figures of the 20th century, Simone de Beauvoir's Memoirs of a Dutiful Daughter bargains an intimate photograph of growing to be up in a bourgeois French relatives, rebelling as a teenager opposed to the normal expectancies of her classification, and amazing out on her personal with an highbrow and existential ambition enormously infrequent in a tender girl within the Nineteen Twenties.

The Dirty Version: On Stage, in the Studio, and in the Streets with Ol' Dirty Bastard

At the 10th anniversary of his loss of life, The soiled model is the 1st biography of hip hop big name and founding member of the Wu-Tang extended family, Ol’ soiled Bastard, to be written by way of anyone from his internal circle: his right-hand guy and ally, Buddha Monk. Ol’ soiled Bastard rocketed to repute with the Wu-Tang extended family, the raucous and renegade workforce that altered the realm of hip hop endlessly.

All the Way: My Life on Ice

The bestselling tale of a real warrior's hardest conflict, now in paperback     It appeared as if not anything may possibly cease Jordin Tootoo at the ice. The captain, a fan favorite, a celeb in foreign pageant, Tootoo was once regularly a pace-setter. And while he used to be drafted through Nashville in 2001 and made the Predators out of camp in 2003, he grew to become a pacesetter in one other way--as the 1st participant of Inuk descent to fit up within the NHL.

The Pete Seeger Reader (Readers on American Musicians)

Might be the main widely known determine in people tune and the most famous figures in American political activism, Pete Seeger now belongs one of the icons of 20th-century American tradition. the line to his present prestige as activist and revered voice of folks track was once lengthy and sometimes tough, ranging from the instant he dropped out of Harvard within the overdue Thirties and collected a banjo.

Extra info for Fallet Sigrid Gillner

Show sample text content

De för inte den självständiga fana gentemot Tyskland och en hel del annat heller, som jag drömt om. Ja, simply drömt om, för jag kommer alltmer och mer underfund med att jag gör upp människor och politik och allting efter mina perfect och – så äro de något helt annat i verkligheten. De spela med mig ett slag så länge de orka med att förställa sig och ha någonting för det. Sedan spela de mot mig, ohöljt och hånande. Sigrid verkar ha en viss självinsikt – hon inser att hon skriver det hon drömmer om. Efter kriget återkommer hon until det – när hon skriver until eventually Marika Stiernstedt om sin bok Lägerlivets land. Att hon drömde fram hur nationalsocialismen var. Det tragiska är att dessa ”drömmar” publicerades. Och att de trasar sönder hennes liv. Hon skickar inledningen av boken until eventually förläggare Stig Bergh, Fritzes förlag, även han medlem i Riksföreningen Sverige-Tyskland. Hon skriver until honom den 3 oktober 1943 att det blir i flera avseenden en bekännelsebok. Jag vill bli fri från den oriktiga kom-bination, som en del av svensk kritik satt mig i politiskt. Utom dessa kapitel, som här skymta, har jag Argumenteringar kring avrustningsidén, ”Folken vilja krig” … ”Folken vilja fred”, Det fördolda judehatet – rasförföljelsernas bundsförvant. Judarnas frihet och rätt – en nödvändig seger. Fred – Kapitalism och socialism. Rättvisa åt Tyskland. Rättvisa åt England. Sök sanningen om Ryssland! En big apple ordning eller det gamla kretsloppet? […] Vore oändligt tacksam för svar snarast Sigrid Gillner. Hon får snabbt svar: Nej, tack. Tillsammans – trots allt Sigrid hittar en dikt på Svens skrivbord. Av honom och until henne. Den är daterad 6 februari 1943. Hon gör en avskrift av hela. Jag citerar delar: […] Det finns en stenport stor och tung jag ej förmått att röra Den slogs igen när du var ung Och du ville inte höra. […] Låt mens än är tid Ditt hjärtas hela rum O, var mig huld och var mig blid tro ej att jag är trött och ljum Och är jag trött, så vet ändå att ljuvt det är att vila hos dig och känna doften av en lock och se ditt anlet smila. Ett smil av godhet som förstår att mörker kan förjagas och känner att ännu förmår båd du och jag betagas av detta enda att vi televisionå Dock äro ett för alltid. Många tror att Sigrid och Sven är skilda. De lever isär stora delar av året. Och Sven fortsätter med sina uppdrag inom det socialdemokratiska partiet i Norrköping. När Svenskt författarlexikon 1943 kommer ut står det ”skilsmässa” efter Sigrids namn. Sigrid på balkongen i Norrköping 1944. Både hon och Sven blir upprörda. Sigrid kräver en förklaring: ”Som jag lever ganska isolerad och långa tider varit sjuk, har jag inte kunnat föja med ’världens gång’, när det gäller skvaller och oväsentligheter. ” Hon får until svar att verkets huvudredaktör Bengt Åhlén ligger inkallad. Han ska kontaktas through fältpost. Han får själv komma med förslag until eventually rättelse av ”denna fatala blunder”. Sommaren närmar sig. Sigrid orkar inte ens åka ner until Viken. Hon stänger in sig i lägenheten i Norrköping. Sven skriver until sina systrar 22 juli 1943 att han och Sigrid ”sommarsemestrar i staden”.

Rated 4.26 of 5 – based on 28 votes